Generalforsamling 2023

Gandrup Sportsklub inkalder hermed til generalforsamling.

Søndag den 19/3-2023 kl. 10.00 i klubhuset.

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
 5. Godkendelse af forslag til budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af næstformand/sekretær (ulige år)
 10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg til udvalgene
 12. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Indkomne forslag skal være Formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro gule ærter.

Klublotto juli 2023

Hermed vindere af Gandrup Sportsklubs klublotto for juli 2023:

 1. præmie nr. 363
 2. præmie nr. 105
 3. præmie nr. 37
 4. præmie nr. 297
 5. præmie nr. 123
 6. præmie nr. 219
 7. præmie nr. 74

Tillykke til de heldige!

Klublotto juni 2023

Hermed vindere af Gandrup Sportsklubs klublotto for juni 2023:

 1. præmie nr. 106
 2. præmie nr. 73
 3. præmie nr. 372
 4. præmie nr. 300
 5. præmie nr. 347
 6. præmie nr. 358
 7. præmie nr. 226

Tillykke til de heldige!

Klublotto maj 2023

Hermed vindere af Gandrup Sportsklubs klublotto for maj 2023:

 1. præmie nr. 87
 2. præmie nr. 65
 3. præmie nr. 390
 4. præmie nr. 11
 5. præmie nr. 13
 6. præmie nr. 371
 7. præmie nr. 354

Tillykke til de heldige!

Klublotto april 2023

Hermed vindere af Gandrup Sportsklubs klublotto for april 2023:

 1. præmie nr. 97
 2. præmie nr. 253
 3. præmie nr. 59
 4. præmie nr. 349
 5. præmie nr. 76
 6. præmie nr. 257
 7. præmie nr. 175

Tillykke til de heldige!