Generalforsamling 2024

Gandrup Sportsklub inkalder hermed til generalforsamling.

Søndag den 28/4-2024 kl. 10.00 i klubhuset.

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
 5. Godkendelse af forslag til budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af næstformand/sekretær (ulige år)
 10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg til udvalgene
 12. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Indkomne forslag skal være Formanden (allan@gandrup-sportsklub.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro gule ærter.

Vindere Julekalender 2021

Vinderne af en tidlig julegave i årets Julekalender.

Gavekort 2500 kr til Spar Gandrup:

 • Nr. 226

Gavekort 500 til Spar Gandrup

 • Nr. 2
 • Nr. 290
 • Nr. 29
 • Nr. 168
 • Nr. 11

Gevinsterne kan afhentes fra d. 27. december hos Spar Gandrup

Stort tillykke til vinderne

Generalforsamling 2021

Søndag den 3. oktober 2021 kl. 10 i klubhuset.

Efter generalforsamlingen er GS vært ved Gule ærter

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
 5. Godkendelse af forslag til budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af næstformand/sekretær (ulige år)
 10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg til udvalgene
 12. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Indkomne forslag skal være Formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Klublotto marts 2020

Hermed vindere af Gandrup Sportsklubs klublotto for marts 2020:

 1. præmie nr. 141
 2. præmie nr. 381
 3. præmie nr. 399
 4. præmie nr. 117
 5. præmie nr. 69
 6. præmie nr. 180
 7. præmie nr. 344

Tillykke til de heldige!